SALE - SAVE 10% OFF GaelGram Annual Subscriptions - USE CODE SA10 AT CHECKOUT

An séimhiú

Is minic a chuirtear athrú i bhfeidhm ar thús focail.

Tá an séimhiú ar cheann de na hathruithe tosaigh seo.

Is í an bhrí litriúil atá le "séimhiú" ná rud a dhéanamh bog agus cuirtear an litir "h" i ndiaidh chéadchonsan an fhocail atá á athrú. Athraíonn an séimhiú fuaim an fhocail agus litriú an fhocail araon.

Samplaí de shuíomhanna ina gcuirtear séimhiú ar ainmfhocal:

  • i ndiaidh roinnt aidiachtaí sealbhacha (m.sh. mála > mo mhála)

  • ar ainmfhocal baininscneach tar éis an ailt "an" (m.sh. fuinneog > an fhuinneog)

  • tar éis "a" sa tuiseal gairmeach, tuiseal a úsáidtear nuair a ghlaoitear ar dhuine nó nuair a labhraítear le duine as a ainm (m.sh. Bríd > a Bhríd)

 

 

 

 

 

 

 

 


Leave a comment

Please note, comments must be approved before they are published