SALE - SAVE 10% OFF GaelGram Annual Subscriptions - USE CODE SA10 AT CHECKOUT

An t-urú

Tá an t-urú ar cheann de na hathruithe coitianta a dhéantar ar thús focail.

Cuireann an t-athrú sa litriú ag tús focail in iúl go bhfuil athrú tar éis teacht ar fhuaim an fhocail sin de bharr an uraithe.

Samplaí de shuíomhanna ina n-úsáidtear an t-urú:

  • Cuirtear urú ar ainmfhocal tar éis réamhfhocail agus an ailt (m.sh. ar an mbádleis an bhfear) nó tar éis forainm réamhfhoclaigh (forainm agus réamhfhocal ceangailte lena chéile) (m.sh. faoin gcathaoir).

    Nóta: I nGaeilge Uladh, faightear séimhiú seachas urú sna cásanna seo (m.sh. ar an bhádleis an fhearfaoin chathaoir).

  • Cuirtear urú ar an mbriathar i bhfoirmeacha briathartha áirithe, an fhoirm cheisteach san áireamh. Samplaí: An dtéann tú? An bhfeiceann tú?

 

 

 

 

 

 


Leave a comment

Please note, comments must be approved before they are published