Na Canúintí agus An Caighdeán Oifigiúil

Tá trí chanúint réigiúnach sa Nua-Ghaeilge – Gaeilge Uladh, Gaeilge Chonnacht agus Gaeilge na Mumhan agus tá go leor éagsúlachta laistigh díobh seo. Tá fáil ar roinnt focal agus leaganacha cainte éagsúla i gcanúintí áirithe seachas a chéile.

Tá fáil iontu ar fhocail agus ar leaganacha cainte atá cruinn ach nach bhfuil de réir an Chaighdeáin Oifigiúil, an caighdeán oifigiúil don Ghaeilge scríofa.

Foilsíodh An Caighdeán Oifigiúil den chéad uair sa bhliain 1958 agus eisíodh an leagan is déanaí de sa bhliain 2017 (pdf).

Baintear úsáid as i reachtaíocht, i gcáipéisí oifigiúla agus i dtéacsleabhair, mar shampla, agus i gcomhthéacsanna eile.

 

 

 

 

 

 


Leave a comment

Please note, comments must be approved before they are published