Irish Writing Tips Blog

Na Canúintí agus An Caighdeán Oifigiúil

Na Canúintí agus An Caighdeán Oifigiúil

Tá trí chanúint réigiúnach sa Nua-Ghaeilge – Gaeilge Uladh, Gaeilge Chonnacht agus Gaeilge na Mumhan agus tá go leor éagsúlachta laistigh díobh seo...
An síneadh fada

An síneadh fada

Cuireann "síneadh fada" in iúl go bhfuil fad á chur ar ghuta. Taispeánann sé go bhfuil an guta sin fada seachas gearr...
An t-urú

An t-urú

Tá an t-urú ar cheann de na hathruithe coitianta a dhéantar ar thús focail...
An séimhiú

An séimhiú

Is minic a chuirtear athrú i bhfeidhm ar thús focail. Tá an séimhiú ar cheann de na hathruithe tosaigh seo...

A woman typing at a laptop

The Dialects and the Official Standard

There are three regional dialects in Modern Irish – Ulster Irish, Connacht Irish and Munster Irish – and many local variations within each of these...
Close of hands typing at a laptop

Síneadh fada / length mark

Síneadh fada literally means "a long stretch" and when a síneadh fada occurs over a vowel it shows that the vowel is long rather than short...
What is an urú?

What is an urú?

An urú or eclipsis is one of the common changes that can happen at the beginning of Irish language words...
Close up of a finger pointing at a laptop screen

What is a séimhiú?

The beginning of Irish words can change. A séimhiú or lenition is one type of these initial changes...